اهداف برپایی کنفرانس

صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. روند رشد صنعتی و افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل موجب تولید آلودگی شده است و محیط زیست کشور را با مخاطرات جدی مواجه نموده است. علاوه بر آلودگی های محلی، تولید گازهای گلخانه ای می تواند اثرات زیست محیطی نگران کننده ای بر اقلیم جهانی بر جای گذارد.از این رو نیاز است تا گردهمایی های زیست محیطی در هر دو بعد ملی و جهانی موضوع اقتصاد سبز را مورد توجه قرار دهند.

 اهداف برگزاری کنفرانس ملی روز ملی جهانی محیط زیست را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی؛
  • ایجاد حساسیت در زمینه محیط‌ زیست بین دولت‌مردان به منظور وضع قوانین مؤثر و اجرا و نظارت مطلوب بر آن؛
  • ایجاد بازار برای صنعتگران کشور جهت ساخت و عرضه وسایل کنترل و کاهش آلودگی؛
  • افزایش آگاهی‌های عامه مردم در زمینه های محیط ‌زیست؛
  • هم‌ اندیشی بین اساتید، دولت‌مردان و صنعتگران کشور؛
  • ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر؛
  • دستیابی به سیاست‌ها و راهبردهای کلان حفظ محیط زیست.