نقدی پور: محورهای دهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست اعلام گردید.
1395-02-22
نقدی پور: محورهای دهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست؛ روح الله نقدی پور بیرگانی رییس پژوهشکده مجازی محیط زیست اظهار داشتند: به فضل الهی دهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، با شعار" مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی؛ اقدام و عمل" در خرداد ماه 1396 برگزار می گردد.

 نقدی پور بیرگانی اظهار داشتند با توجه به ضرورت صیانت از حفاظت محیط زیست، لزوم توجه به رویکرد تفکر سیستمی در جهت نیل به اهداف کلان مدیریت هماهنگ و جامع منابع حیاتی از جمله منابع آب، خاک، منابع بیولوژیکی و زیستی در کشور احساس می شود. ایشان در ادامه با بیان اهمیت ایجاد چنین رهیافتی، آن را محور اصلی دهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست اعلام داشتند.

دبیر دهمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست با تاکید به برگزاری 9 دوره موفق کنفرانس روز جهانی محیط زیست در ایران، محورهای دهمین کنفرانس با اندکی تغییرات نسبت به دوره گذشته با محوهای اصلی روش های کنترل و مدیریت ریزگردها و پدیده گرد و غبار، مهندسی محیط زیست، مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی، مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست، مهندسی طراحی محیط زیست، مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست، پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست، شهر و محیط زیست، بحران آب و چالش های زیست محیطی، مدیریت جامع حوضه های آبخیز، مباحث جهانی محیط زیست، آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست، رسانه و محیط زیست، علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی برگزارخواهد شد.

وی در ادامه افزودند آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست، آثار تغییر سبک زندگی در حفظ محیط زیست، تولید ملی در راستای اقتصاد سبز ، نقش محیط زیست سالم در تامین محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک، فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست، اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست از دیگر محورهای این همایش می باشند.

ایشان در پایان تاکید کردند موضوعاتی چون مدیریت جامع و نظام مند منابع حیاتی مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم ها، چالش ها، نظام یکپارچه ی ملی محیط زیست، روش های کنترل و مدیریت ریزگردها و پدیده گرد و غبار، کاربرد فناوری های نوین در پاکسازی و حفظ محیط زیست، بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین، حسابرسی زیست محیطی و مالیات های سبز، دیپلماسی محیط زیست نیز در دهمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.