انتخاب برترین های محیط زیست
 

  کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، در جهت رسالت ملی خود، در زمینه تشویق و ترویج فعالیت‌های علمی و عمومی محیط زیست، در نظر دارد برترین‌های محیط زیست را در بخش های کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی،  اختراع ثبت شده و سازمان‌های غیر دولتی معرفی نماید.

لازم است کلیه شرکت کنندگان فرم شرکت در هر یک از بخش ها را از سایت دریافت کرده و تکمیل نمایند. همچنین  ثبت نام در سامانه الکترونیکی کنفرانس و واریز مبلغ ثبت نام ضروری است. علاوه بر این موارد، جهت شرکت در هر یک از بخش ها، نیاز به ارسال مدارک زیر است: 

  •  کتاب: ارسال یک جلد از کتاب منتشر شده؛ 
  •  پایان نامه: یک نسخه صحافی شده از پایان نامه به همرای لوح فشرده متن (به فرمت PDF)؛ 
  •  اختراع ثبت شده: یک تصویر از گواهی ثبت اختراع؛ 
  • سازمان غیر دولتی: گزارش عملکرد و فعالیت ها؛ 
  •  طرح پژوهشی: تصویر صفحه اول که در آن مشخصات طرح بصورت کامل و مشخص باشد، طرح تحقیق(پروپوزال).

"  کلیه مدارک باید پیش از تاریخ مقرر(94/1/21) به صورت پست پیشتاز یا حضوری به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردد.
"  در صورتی که در تولید اثر ارسالی بیش از یک نفر مشارکت داشته باشند، صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت و سایر افراد در صورت تمایل به استفاده از سایر امکانات و امتیازات کنفرانس باید اقدام به ثبت نام نمایند. 
"  ضمناً در صورت عدم پرداخت هزینه‌های ثبت نام و پر نکردن فرم ثبت نام الکترونیکی، آثار ارسالی مورد داوری قرار نمی‌گیرد.
"  ناشران، مخترعان و مبتکران و سازمانهای غیر دولتی می توانند در صورت تمایل در نمایشگاه دستاورهای نوین زیست محیطی، به ارائه محصول، خدمت و یا فعالیتهای خود بپردازند که در این صورت باید با دبیرخانه جهت حضور در نمایشگاه تماس حاصل فرمایند. 

ملاحظات بخش کتاب
" تاریخ انتشار کتاب باید در فاصله زمانی اول فروردین ماه 1385 لغایت اول اسفند ماه 1393 بوده و فرد فرستنده به کنفرانس نویسنده اصلی آن باشد .
" اثر منتشر شده دارای مشخصات عمومی کتاب باشد .
" ارسال کپی متن اصلی آثار ترجمه شده الزامی است و آثار دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.
" محدودیتی برای ارسال تعداد عناوین و موضوعات وجود ندارد.
" به آثار برگزیده ای که توسط بیش از یک نفر تألیف یا ترجمه شده اند صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
"  شرکت کنندگان باید اثر خود را حداکثر تا تاریخ 94/1/15 به نشانی دبیرخانه کنفرانس ارسال دارند.
" ناشران محترم می توانند مستقیماً آثار محیط زیستی خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.
" ضمناً از ناشرانی که بیشترین مشارکت را در انتشار و ارسال آثار محیط زیستی داشته باشند در مراسم معرفی آثار برتر، تقدیر به عمل می آید.

ملاحظات بخش پایان نامه
"  تاریخ اتمام پایان نامه باید در فاصله زمانی اول فروردین ماه 1385 لغایت اول اسفند ماه 1393 بوده باشد . شرکت کنندگان باید اثر خود را حداکثر تا تاریخ 94/1/21 به نشانی دبیرخانه کنفرانس ارسال دارند.)