نظر به اهمیت فرهنگ سازی در میان نوجوانان و جوانان در عرصه حفظ محیط زیست، دبیرخانه کنفرانس ملی روز جهانی محیط ‌زیست بخش فعالیت‌ها و پژوهش‌های دانش آموزی را راه اندازی نموده است. می توان اهداف زیر را برای ایجاد بخش دانش آموزی در کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برشمرد:

  • مشارکت طلبیدن از اقشار مختلف به ویژه جوانان در گرامیداشت روز جهانی محیط زیست

  • ارتقای اهمیت مقوله محیط زیست در میان مدیران، معلمان و دانش آموزان مدارس

  • تقویت روحیه پرسشگری و پژوهش در میان دانش آموزان

  • برانگیختن توجه دانش آموزان به مقوله محیط زیست و مشکلات مربوط به آن

  • ایجاد انگیزه برای نیل به دستاوردهای محیط زیستی بر پایه علمی در سالهای آتی توسط دانش آموزان

بر این اساس  کلیه مدارس و دانش آموزان علاقمند می توانند فایل مربوط به مقالات و پروژه های علمی خود را که مرتبط با حوزه محیط زیست است به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. دبیرخانه پس از داوری آثار ارسالی ضمن تقدیر از کلیه دانش آموزانی که اقدام به ارسال مقاله نموده اند اقدام به انتشار چکیده مقالات در سی دی چکیده مقالات کنفرانس می نماید. در صورتی که سطح مقالات ارائه شده، تعداد ثبت نام کنندگان و شرایط محل برگزاری کنفرانس به نحو در نظر گرفته شده باشد، امکان ارائه مقالات برای دانش آموزان فراهم شده و برنامه ای جهت آشنایی بیشتر آنها با محیط زیست تدارک دیده خواهد شد. 

شایان ذکر است که ارسال مقالات بایستی از طریق سامانه کنفرانس صورت پذیرد و هر مدرسه لازم است افراد شرکت کننده در کنفرانس را طی نامه ای به دبیرخانه اعلام نمایند. دانش آموزان برای استفاده از تخفیف دانش آموزی لازم است که معرفی نامه خود را به دبیرخانه کنفرانس به صورت دستی یا الکترونیکی ارسال نمایند.