خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر تالار شهید چمران دانشکده فنی پردیس مرکزی دانشگاه تهران