برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-02-22
1,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-02-22
1,200,000 ریال
ارائه کارت دانشجویی و نامه از مدرسه برای دانش آموزان جهت تعلق گرفتن تخفیفی که در هزینه های کنفرانس لحاظ شده، الزامی است.
2
تا تاریخ 1394-02-22
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1394-02-22
1,800,000 ریال
ارائه کارت معتبر جهت تعلق گرفتن تخفیفی که در هزینه های کنفرانس لحاظ شده، الزامی است.
3
تا تاریخ 1394-02-22
2,200,000 ریال
پس از تاریخ 1394-02-22
2,700,000 ریال
4
0 ریال
باسلام از این پس شما خبرهای پژوهشکده مجازی محیط زیست را دریافت خواهید نمود. برای ثبت نام کامل و شرکت در کنفرانس ملی روزجهانی محیط زیست و خدمات دیگر سابت لطفا پس از وارد کردن رمزعبور و نام کاربری اطلاعات شخصی خویش را کامل نمایید باتشکر از عضویت شما
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.